rhy.fi
Etusivu

Sippolan riistanhoitoyhdistys on riistahallinnon paikallistason yksikkö, jonka toiminta-alue on entinen Sippolan kunnan alue Kouvolan kaupungissa.

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus johtaa ja valvoo riistanhoitoyhdistyksen toimintaa. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja oman toimensa ohella. Riistanhoitoyhdistysten toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoitomaksuvaroilla.


Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös